Adhe Yogi Irawan

Guru mapel

Saya guru yang senang memambah ilmu pengetahuan.

Kunjungi Profil

TRIK “MAGER” UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KURIKULUM MERDEKA

@Guruinovatif.id
Baca Artikel

Menjadi Guru adalah Kebaikan yang Bermuara pada Kebaikan

MenjadiGuruadalahKebaikanyangBermuarapadaKebaikan
Baca Artikel